Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På kurset gjennomgås de mest sentrale delene og grunnprinsippene i obligasjonsretten. Dette er bærebjelkene innen fagområdet og danner grunnlag for øvrige prinsipper innen faget.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

«Sykt smart med e-kurs!!!!!!!!!!!!! :)»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som kommer i befatning med avtaler

Leksjoner

Del 1: Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Du lærer mer om:

  •  Prinsippet om avtalefrihet
  •  Prinsippet om at avtaler skal holdes
  •  Prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold

Dette er de tre grunnleggende hensynene i obligasjonsretten.

I tillegg til en innføring i prinsippene, viser kurset til hvilke praktiske konsekvenser prinsippene får for rettsanvenderen. Dette gjøres blant annet ved å vise til og gjennomgå relevant rettspraksis med henvisning til aktuelle dommer.  

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Del 2: Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 12. oktober 2016

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

 

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs