Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK

Andre: 2 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På kurset gjennomgås de mest sentrale delene og grunnprinsippene i obligasjonsretten. Dette er bærebjelkene innen fagområdet og danner grunnlag for øvrige prinsipper innen faget.

«Sykt smart med e-kurs!!!!!!!!!!!!! :)»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som kommer i befatning med avtaler

Leksjoner

Del 1: Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Du lærer mer om:

  •  Prinsippet om avtalefrihet
  •  Prinsippet om at avtaler skal holdes
  •  Prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold

Dette er de tre grunnleggende hensynene i obligasjonsretten.

I tillegg til en innføring i prinsippene, viser kurset til hvilke praktiske konsekvenser prinsippene får for rettsanvenderen. Dette gjøres blant annet ved å vise til og gjennomgå relevant rettspraksis med henvisning til aktuelle dommer.  

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

Del 2: Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 12. oktober 2016

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

 

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs