Praktisk bistandsadvokatarbeid

Dette er kurset for deg som er ny bistandsadvokat eller kun har litt erfaring på området. Erfarne bistandsadvokater, en dommer og en professor gir deg verktøyene du trenger.

Meld meg på

Tid

17. okt.

Påmeldingsfrist: 26. sep.

Timer

6 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Bistandsadvokatrollen og de oppgavene en ny bistandsadvokat møter krever kunnskap – og ikke minst erfaringsformidling fra andre erfarne bistandsadvokater og aktører i retten. Fagutvalget for bistandsadvokater i JUS ønsker å tilrettelegge for at nye bistandsadvokater, og de med litt erfaring, (og de som vil ha en oppfriskning) kan få nødvendig kunnskap og praktisk innsikt i de oppgaver de vil møte.

Hvem passer kurset for?

Advokater, advokatfullmektiger og jurister som bistår fornærmede.

Program

9:00 Innregistrering og velkomstkaffe
9:30 Hvilke kjerneverdier gjelder for bistandsadvokaten

Rollen, rolleforståelse og etisk plattform.

9:45 Bistandsadvokatens oppgaver under de ulike trinn i saken

 • Vurdering av anmeldelse (Birgit Vinnes)
 • Vilkår for oppnevning 
 • Krav til begjæring om oppnevning

Tingrettsdommer, Oslo tingrett vil undervise her i tillegg til advokat Birgit Vinnes

Advokat, Birgit Vinnes,
Advokat Birgit Vinnes AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Etterforskningsstadiet

 • Hva omfatter en oppnevnelse under etterforskning 
 • Bistand i forbindelse med anmeldelse, avhør, tilrettelagte avhør 
 • Innspill til etterforskningen 
 • Dokumentinnsyn 
 • Klage på henleggelse 
 • Begjæring om gjenåpning av gamle saker
Advokat, Morten Engesbak,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

12:30 Lunsj
13:15 Bistandsadvokatens rolle i forbindelse med hovedforhandlingen

 • Forberedelse til hovedforhandling 
 • Arbeid med å fremme erstatningskrav. Sakkyndig utredning av fornærmede? 
 • Prosessuelle spørsmål som kan oppstå under hovedforhandling – f eks lukkede dører, om tiltalte skal forlate rettssalen osv. 
 • Hvordan jobbe i retten 
 • Forholdet til de øvrige aktørene i retten – fremdrift og tidsbruk 
 • Prosedyre
Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS, Oslo

15:15 Pause
15:30 Søknad om voldsoffererstatning Advokat, Henning Brath,
Advokatforum DA, Oslo

16:05 Salær

Tingsrettsdommer ved Oslo tingrett

16:30 Avslutning og oppsummering
16:35 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Bistandsadvokater

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget