Praktisk strafferett – forsvareroppgaver og rolle

Et svært aktuelt innføringskurs for deg som er relativt ny i rollen som forsvarer. På kurset legges det vekt på sentrale og grunnleggende emner knyttet til det å jobbe i retten, bruk av sakkyndige og oppgaver i etterforskningsfasen.

Meld meg på

Tid

11. apr.

Påmeldingsfrist: 7. mar.

Timer

6 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 450 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Forsvarerrollen og de oppgavene en ny forsvarer møter krever kunnskap og ikke minst erfaringsformidling fra mer erfarne forsvarere. JUS ønsker å tilrettelegge for at nye forsvarere (og de med litt erfaring) kan få nødvendig kunnskap og praktisk innsikt fra mer erfarne forsvarere på oppgaver de vil møte. Kurset legger opp til en "best-practice"-tankegang knyttet til forsvarerrollen og de oppgaverne forsvareren møter fra klientmøte til hovedforhandling. 

«Takk for et veldig bra kurs. Svært gode forelesere og nok pauser til at man klarte å ta inn all informasjonen.»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Forsvarere/advokatfullmektiger som er relativt nye i rollen.

Program

9:00 Innregistrering og velkomstkaffe
9:30 Temaer som vil bli behandlet:

Forsvarers rolle og oppgaver i etterforskningsfasen – aktivt forsvar

 • Forsvarers rolle og oppgaver i forbindelse med politiavhør av klient og i dommeravhør
 • Klientmøte – struktur og avgrensninger
 • Forhold til møtende aktor forut for hovedforhandlingen
 • Kommentarer ved aktor

Hvordan jobbe i retten 

 • Hva kjennetegner en god forsvarer mht bevisførsel og prosedyre
 • Forsvarerens forberedelser og hovedinnlegg
 • Aktors forberedelser og hovedinnlegg
 • Tidsbruk og fremdrift
 • Etikk
 • Forhold til pressen

 

 

Advokat, Arild Christian Dyngeland,
Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS, Bergen

Førstestatsadvokat, Bjørn Kristian Soknes,
Trøndelag statsadvokatembeter, Trondheim

Advokat, Mette-Julie Sundby,
Advokatfirmaet Elden DA, Oslo

11:30 Lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Strafferett og straffeprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

 • E-kurs

  Strafferett og straffeprosess

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer