Meklingskonferansen

Få med deg forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler innen utenrettslig konfliktløsning! Konferansen arrangeres av Institutt for offentlig rett ved UiO, Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Norsk Meklingssenter.

Tid

19. aug.

Påmeldingsfrist: 22. jul.

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Gamle Festsal, UiO, Karl Johans gate 47, Domus Academia, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 700 NOK

Andre: 900 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Velkommen til årets Meklingskonferanse!

Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler. Delta på Masterclass i forkant av konferansen.

Konferansen arrangeres av UiO, institutt for offentlig rett, Juristenes Utdanningssenter og Norsk Meklingssenter.

Konferansen vil bli registrert som etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer.

Masterclass
Som i fjor vil det i forkant av Meklingskonferansen bli arrangert en egen Masterclass. Dette er et separat arrangement med egen påmelding og tanken er at vi her skal gå dypere ned i en aktuell problemstilling. Temaet i år er "Fastlåste meklinger – verktøy og teknikker».

Nærmere informasjon om og påmelding til Masterclass kan gjøres her: Masterclass i mekling

Hvem passer kurset for?

Alle som berøres av konflikter og som har behov for enkle, rimelige og bedre løsninger.

Program /

Skriv ut
9:00 Masterclass i mekling - NB! Egen påmelding!

I FORKANT av Meklingskonferansen 2024, arrangeres Masterclass i mekling i JUS Lab i Juristenes Hus, fra kl. 09.00-12.00. Dette er et separat arrangement, og man kan delta på denne masterclasen uten å delta på Meklingskonferansen. Meklingskonferansen starter kl. 13.00.

Tema for masterclass: Fastlåste meklinger – verktøy og teknikker

12:00 Masterclass slutt. Pause for deltakerne som skal videre til konferansen - en kort spasertur til UiO.
12:30 Registrering til konferansen og lunsj fra kl. 12.30-13.00 på UiO. Konferansen starter i Gamle Festsal kl. 13.00.
13:00 Meklingskonferansen starter

Har du tilstrekkelig kunnskap om hvordan meklingsteknikker kan tilføre merverdi i forhandlingssituasjoner? To sentrale arbeider vil bli presentert, ett innen digital mekling og det andre om erfaringer fra rettsmekling i store tvistesaker som er svært relevante også for utenrettslig mekling.

Detaljert program legges ut medio mai

14:00 Pause
14:30 Sesjon 1
Bygg og anlegg - forebygging og konflikthåndtering med praktiske eksempler og praktiske caser med brukere. I år vil vi særlig se på forebygging gjennom PRIME og en forenklet versjon som kan benyttes på mindre prosjekter.

14:30 Sesjon 2
Advokatens rolle i meklingsrommet – hvordan bør advokater opptre i utenrettslig mekling og i rettsmeklingsprosesser?
14:30 Sesjon 3
Arbeidsrett - hvordan bruke mekler som en ressurs for bedre samarbeid på arbeidsplassen, i oppsigelsesprosesser og varslingssaker
17:00 Konferanse slutt

Kontaktpersoner

Alternativ tvisteløsning, mekling og forhandlinger

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet «Alternativ tvisteløsning, mekling og forhandlinger» er våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer samlet. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes normalt ca. annet hvert år. Innen forhandlinger tilbyr JUS kursrekken «Profesjonell forhandling» som består av et innføringskurs og to påbygningskurs. Vi tilbyr også kurset «Effektiv kommunikasjon i forhandlinger» hvert år. Hver sommer arrangerer JUS forhandlingskurs med lærerkrefter fra Harvard Law School – i Norge eller på Harvard-campus. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266.

Mer informasjon om fagutvalget