Den årlige konkursrettsdagen 2020

Er du oppdatert på det siste innen konkurs-, akkord- og panterett? I tillegg til den årlige oppdateringen behandler vi flere interessante problemstillinger på årets kurs. Velkommen til årets samlingspunkt innen konkursrett.

Meld meg på

Tid

29. okt.

Påmeldingsfrist: 30. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi ønsker velkommen til årets samlingspunkt innen konkursrett - i år som Konkursrettsdagen i Oslo. Foruten det faste oppdateringsforedraget, behandler årets kurs mange interessante temaer - vi setter blant annet fokus på retailkonkurser, morselskaps-/konserngarantier, kompliserte konsernstrukturer og proforma i lys av Vik-saken fra Høyesterett.

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkursrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. 
Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, bankansatte og andre som er ansatt i andre typer finansinstitusjoner, revisorer og andre som arbeider med disse problemstillingene.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Konsernkontodisposisjoner - angrep og forsvar

Ingenting er så krevende som konkurser med konsernkontostruktur - Siv Sandvik går gjennom boets posisjon og muligheter.

Advokat, Siv Sandvik,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Morselskapsgarantier - dopapir eller verdipapir?

Kan konkursboet gjøre gjeldende en morselskapsgaranti og i hvilket omfang? Konkret gjennomgang av pågående rettssak om Habitat og andre eksempler.

Advokat, Andreas S. Christensen,
KCO advokater, Sandvika

Advokat, Nils Holger Koefoed,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

11:15 Pause
11:30 Proforma - den nye omstøtelsesregelen?

En gjennomgang av Vik-saken fra Høyesterett som berører spørsmålet om det er et objektivt eller et subjektivt proformabegrep og hvilke konsekvenser Høyesteretts avklaring medfører.

Professor PhD, Hans Fredrik Marthinussen,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen

12:15 Lunsj
13:15 Restrukturering

To av Norges aller mest erfarne restruktureringsadvokater deler av sin erfaring.

Advokat, Jo Rodin,
Advokat Jo Rodin, Oslo

Advokat, Marius Moursund Gisvold,
Advokatfirmaet Gisvold AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Det årlige oppdateringsforedraget

En gjennomgang av de siste års rettspraksis og øvrige kilder, slik bare Madsen gjør det. 

Advokat, Leif Petter Madsen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Retailkonkurser: praktisk håndtering og juridiske problemstillinger

Betalingssystemer, nettbutikk, kundeklubber, leieforhold, franchise, ansatte, sikkerhetsstruktur etc. Eksempler fra VITA, Superdry og Toys R Us.

Advokat, Christian Bohne,
Advokatfirmaet Kjær DA, Oslo

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer i Kristiansand. Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de store møteplassene til JUS, med over 200 jurister og advokater til stede. I tillegg arrangeres jevnlig kurs i Norge og utlandet i andre juridiske emner, som hører inn under dette fagområde. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs