Den årlige bolig- og eiendomsrettsdagen

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med bolig- og eiendomsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

Meld meg på

Tid

15. okt.

Påmeldingsfrist: 16. sep.

Timer

7 juridiske timer / 4 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med bolig- og eiendosmrett –  i år har vi begrenset oss til en dag. Det er også begrenset hvor mange av dere som kan delta fysisk - det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. De gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. I år ser vi nærmere på organisering av parkeringsplasser, takstmannsforskriften og problematikken rundt en tredje boligsektor. Relevante og aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet. Vi håper du deltar fysisk eller digitalt, og at vi alle kan samles igjen til neste år og få full uttelling i fagmiljøet, også i fritiden  - før, mellom og etter temaene.

For deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i plan- og bygningsrett i høst, så tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, eiendomsmeglere, takstmenn, eiendomsforvaltere, ansatte i offentlig forvaltning og boligsamvirket.

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 Oppdatering i rettspraksis Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:30 Pause
11:45 Forskrift til avhendingslova om krav til tilstandsrapporter og byggessakkyndige - "takstmannforskriften" Professor Ph.D., Harald Benestad Anderssen,
Handelshøyskolen BI

12:30 Lunsj
13:30 Felleskostnader i borettslag og sameie Advokat, Line Parelius,
Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA, Oslo

14:15 Pause
14:30 Organisering av parkeringsplasser

I foredraget vil ulike modeller for organisering av parkeringsplasser omhandles, og da primært parkeringsplasser som skal eies eller brukes av boligeiere. Eksempelvis vil bruk av fellesareal eller tilleggsdel i eierseksjonssameier og bruk av separate næringsseksjoner for parkeringsplasser omhandles. Fordeler og ulemper med ulike modeller gjennomgås, herunder også hvordan krav til parkeringsdekning fra plan- og bygningsetaten kan ivaretas samt forholdet til eierseksjonslovens krav til HC-plasser.

Advokat, Trude Gran Melbye,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

15:15 Pause
15:30 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 En tredje boligsektor - hva er det man ønsker å oppnå? Advokat, Stian Berger Røsland,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

17:00 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November