Advokatkurset – 2

Fysisk kurs

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 25 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Tid

31. jan. – 8. mar.

Påmeldingsfrist: 2. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Fagområde

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 17 250 NOK

Andre: 17 250 NOK

Pris for abonnenter 17 250 NOK

UTDANNING

Hva lærer du?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatvirksomhet. Kurset har som formål å gi deltakerne kunnskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket, kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.


Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/ e-kurs og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening - en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.

Kursets emner knyttet til formelle sider ved advokatvirksomhet/advokatansvaret, herunder regler knyttet til antihvikvaskning, Advokatregnskapet og innføring i advokatetikk vil bli gitt som e-kurs dels forut for samling en og mellom samlingene.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokatfullmektiger som har som mål å få advokatbevilling.

Samling 1 / / /

Skriv ut
8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

  • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
  • Risikostyring og advokatvirksomhet
  • Klient kommunikasjon
  • Diskusjoner og dilemmatrening
Partner Anniken Ramse,
Advokatfirmaet Seland I Rødl & Partner AS, Oslo

Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsjpause
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

  • Forståelse av hva forhandling er
  • Modeller for forhandling
  • kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
  • Advokaten som forhandler
  • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
  • Grupperoppgaver
Advokat Anniken Qvale,
Advokatfirmaet Solver AS, Oslo

Sertifisert mekler Ane Sofie Tømmerås,
Mekler1, Sarpsborg

14:15 Pause
14:25 Forhandlinger/konfliktløsning
15:30 Pause
15:40 Foredraget fortsetter
16:15 Slutt for dagen

Samling 2 / / /

Skriv ut
9:00 Avhør av parter og vitner Advokat/partner Christian Reusch,
Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Egen forberedelse til prosedyretrening
15:20 Gå til tinghuset
16:00 Prosedyreøvelse i sivilsak i Oslo tinghus
19:00 Slutt første kursdag

Kontaktpersoner

Advokatkurset

Justisdepartementet har gitt Juristenes Utdanningssenter i oppdrag å gjennomføre advokatkurset. JUS har 30 års erfaring med å utdanne fullmektiger, og tilbyr fire kurs hvert semester. Advokatkurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Mer informasjon om Advokatkurset finner du i toppmenyen på jus.no

Mer informasjon om fagutvalget